APIE ĮMONĘ  

    UAB „Skaitma“ laboratorija savo veiklą pradėjo 2012 metų pradžioje. Laboratorija akredituota kaip C tipo Kontrolės įstaiga, kurios veiklos sritis - buitinių vandens skaitiklių ir techninių manometrų periodinė patikra. 

     2012 m. pabaigoje UAB „Skaitma“ laboratorija akredituota kaip A tipo Kontrolės įstaiga. Nacionalinio akreditacijos biuro prie ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.AK-48 laboratorijai išduotas tai patvirtinantis akreditacijos pažymėjimas Nr. LA.06.053. Valstybinės metrologijos tarnybos įsakymu Nr.V-184 UAB "Skaitma" paskiriama atlikti matavimo priemonių patikrą vadovaujantis valstybines metrologijos tamybos direktoriaus patvirtintomis patikros metodikomis šioms veiklos sritims.

KOKYBĖS POLITIKA

  • Palaikyti gerą profesinį lygį ir teikti užsakovams kokybiškas kontrolės paslaugas.
  • Teikti  užsakovų reikalavimus tenkinančias kontrolės paslaugas, taikyti priimtinus metodus ir siekti užsakovo grįžtamumo.  
  • Nuolat atitikti standarto LST EN ISO/IEC 17020 reikalavimus, užtikrinti klientų rezultatų konfidencialumą ir nuolat gerinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą.
  • Nuolat atitikti A tipo kontrolės įstaigai keliamus nepriklausomumo ir bešališkumo kriterijus. 
  • Palaikyti kokybės vadybos sistemą tinkamame lygyje, užtikrinančiame pasitikėjimą A tipo kontrolės įstaigos atliekamų tikrinimų kokybe bei stabilų kokybiškų patikros rezultatų gavimą.
PASLAUGOS
  • Šalto vandens skaitiklių patikra
  • Buitinių karšto vandens skaitiklių patikra
  • Techninių manometrų patikra